Standardize biyolojik tedaviler için...

Hücresel Tedavi Uzmanı

Biyolojik tedaviler sağlık otoritelerince onaylanmış medikal cihazlar kullanılarak sadece tıp doktorları tarafından yapılan medikal uygulamalardır. Etkinlikleri ve güvenilirlikleri ölçülebilir, sonuçları tekrarlanabilir ve kanıtlanabilir olmak zorundadır.

* * * U Y A R I * * *

Sitemiz standardize otolog biyolojik tedavi seçenekleri hakkında üretilmiş bilginin derlenerek sadece sağlık profesyonellerine sunulması amacıyla oluşturulmuştur.

Bu sitede paylaşılan içerik sağlık profesyoneli olmayan kişilerin biyolojik tedavilere yönelik kararları açısından bir öneri niteliğinde değildir.  Medikal cihazlarla yapılan tedavilerde ürün seçimi yalnızca tıp doktorlarının  inisiyatifindedir.