Standardize biyolojik tedaviler için...

Hücresel Tedavi Uzmanı

Biyolojik tedaviler sağlık otoritelerince onaylanmış medikal cihazlar kullanılarak sadece hekimler tarafından yapılan medikal uygulamalardır. Etkinlikleri ve güvenilirlikleri ölçülebilir, sonuçları tekrarlanabilir ve kanıtlanabilir olmak zorundadır.

Hakkımızda

Otolog biyolojik tedaviler etkinlikleri, yararları, sonuçları ve istenmeyen etkileri hakkında bilimsel çalışmalar yapmanın ve ölçülebilen, bilimsel kanıtlar üretmenin zor olduğu bir alandır. Çünkü;

  • Otolog materyali alma ve işleme yöntemleri birçok medikal cihazda standardize edilememektedir, yapılan uygulamaların sonuçlarının kişiden kişiye farklılık göstermesi kabul edilse bile farklı uygulayıcıların aynı kişide farklı sonuçlar elde etmesi bilimsel kanıt üretimine engeldir.
  • Standardize edilemeyen uygulamalar gerekli izin ve ruhsatları alamadığı, alsa dahi bilimsel onay mekanizmalarından geçemediği için sonuçları da bilimsel kanıt niteliğinde olamamaktadır.
  • Standardize olmayan uygulamaların protokolleri de oluşturulamamakta, küçük hasta serilerinde alınan sonuçlar ölçülebilir biçimde değerlendirilmesi sağlanamamaktadır.

Sitemiz bu engelleri aşan, amaca yönelik olarak tasarlanıp üretilmiş, standardize otolog biyolojik tedavi seçenekleri hakkında üretilmiş bilginin derlenerek sadece sağlık profesyonellerine sunulması amacıyla oluşturulmuştur.

Bu sitede paylaşılan içeriğin sağlık profesyoneli olmayan kişilerin biyolojik tedavilere yönelik kararlarını etkileme amacı taşımamaktadır. Medikal cihazlarla yapılan bu tür tedavilerde ürün seçimi yalnızca sağlık profesyonellerinin, yani hekimlerin inisiyatifindedir.