Haber / Duyuru

WEB SEMİNERİ ÖZETİ

Saç Dökülmesi ile ilgili sorunların tedavisinde 10.000’den fazla hasta deneyimi olan Dr. Bruce Reith (Almanya) Biobridge Foundation adı altında faaliyet gösteren ve biyolojik tedaviler konusundaki bilgilerin derlenmesini ve paylaşımını hedefleyen vakıf tarafından düzenlenen bir web seminerinde saç dökülmesi tedavisinde PRP uygulamalarının yeri konusunda şu bilgileri paylaşmıştır:

 

Saç Dökülmesi sorunu ne ölçüde yaygındır?

Hormonal kaynaklı saç dökülmesi, yani Androgenetik Alopesi (AGA) erkeklerin %80’inde, kadınların ise %40’ında görülmektedir, ilerleyen yaşla birlikte bu yüzdeler artmaktadır.

Saç dökülmesi ne kadar erken başlarsa ilerlemesi de o denli hızlı olur, yaşam kalitesini etkileyerek depresyona dahi neden olabilir.

 

Saç dökülmesinde tedaviye ne zaman başlanmalıdır?

Tedaviye erken başlamak önemlidir, çünkü sadece işlevlerini sürdüren, hala canlı durumda olan saç folikülleri tedaviye yanıt verirler. Eğer apoptoz yani saç folikülünün (kökünün) ölmesi söz konusu olursa saç ekimi yapmak gerekir.

PRP uygulaması yakın bir geçmişte saç dökülmesi sorununa karşı bir çözüm olarak uygulanmaya başlamıştır, bu uygulamanın yayılma hızı uygulamanın sonuçları hakkındaki bilgilerin yayılma hızından daha yüksek olmuştur, bu nedenle PRP’nin saç dökülmesine karşı olan etkinliği ile ilgili hala yanıtlanmamış bir çok soru mevcuttur.

Saç dökülmesi ya da Androgenetik Alopesi (AGA) konusunda öncelikle yapılması gereken şey saç dökülmesini durdurmak ve saç folikülünün küçülüp büzülmesini, yani apoptozu engelleyerek saçın yeniden stimülasyonunu (canlandırılmasını) sağlamaktır.

AGA’nin önlenmesinde atılacak ilk adım ise saç dökülmesine neden olan faktörü belirlemektir, çünkü saç dökülmesi bir belirtidir, tanı değildir.

Tanı konmadan tedaviye başlanmamalıdır, hastadan anamnez almak ve saçlı deriyi klinik olarak incelemek gerekir ki bunu dermatoskop ve trichoscan ile yapmak daha doğrudur.

Eğer saç metabolizmasını etkileyecek bir ilaç rejimi değişikliği yapılmışsa bu etki geçene kadar beklenmelidir.

 

Saç nasıl büyür ve dökülür?

Saç sabit bir biçimde ve sonsuz şekilde büyümez, sadece kendi kendini tekrarlayan döngüler halindedir ve bu döngü bir şekilde sonlanır.

Saç büyümesinde 3 faz mevcuttur; Anagen faz saçın büyüme durumunda olduğu evredir, mevcut saçların %85’i bu evrededir, bu süre erkeklerde 3-4 yıl, kadınlarda ise 2 katıdır.

Katagen faz denilen süreçte saçın büyümesi durur ve saç kökü (folikül) yeterince kanla beslenemez, saçların %1’i bu aşamadadır, bundan 3-4 hafta sonra ise 3. ve son aşamaya gelinir, bu da Telogen fazdır ve yaklaşık 3 aya yakın sürer. Bu dönemde saç folikülden ayrılır ve folikül dinlenme fazına geçer, bu da saç dökülmesidir. (ancak aynı folikül bir daha yeni bir saç teli üretecek ve tekrar canlanacaktır. Bu döngü yıllar boyu devam eder ve bir şekilde sonlanır)

   

Kaç tip saç dökülmesi vardır?

Üç tip saç dökülmesi vardır. Birincisi “telogen effluvium” yani yaygın saç dökülmesidir. Burada saç kafa derisinden normalde dökülenden daha fazla miktarda, yaygın ve eşit biçimde dökülür. Bu tip saç dökülmesi kişide mevcut bir hastalığın veya sağlık sorunun belirtisi veya sonucudur, kendi başına bir problem değildir. Neden ortadan kalkarsa saçlar yeniden sıklaşmaya başlar.

İkinci tip saç dökülmesi ise “alopesi areata”dır. Yuvarlak biçimli saçsız alanlar kalacak şekilde oluşan saç dökülmesidir ve olası nedeni otoimmün hastalıklardır. Genellikle geriye dönüşümü vardır. Kortikosteroid enjeksiyonları ve topikal immünoterapi ile tedavi edilebilir. En son sırada gelen saç dökülmesi şeklidir, toplumda % 1-2 oranında görülür. Nedeni belli değildir, hastaların üçte biri 6 ay içinde kendiliğinden düzelir. Üçüncüsü “androgenetik alopesi (AGA)”, genellikle enflamasyonun da eşlik ettiği hormon kaynaklı saç kaybıdır, hem kadınlarda hem erkeklerde görülür, en yaygın görülen dökülme tipidir. Saçlar belli alanlardan başlayarak seyrelir, ailesel faktörler önemlidir.

 

Androgenetik Alopesi tedavisinde hangi seçenekler ön plandadır? 

Şu anda AGA’nın tedavisinde yaklaşık %20 oranında PRP gibi biyolojik tedaviler, %30’a yakın oral tedaviler, %50 oranında da saç ekimi tercih edilmektedir. PRP gibi biyolojk tedavilerin gelecekteki oranının %60’ları geçmesi beklenmektedir.

 

PRP’nin saçlı derideki etkisi neden kaynaklanır?

Androgenetik alopeside saç köklerinin içinde saç teli barındırdığı anagen faz kısalmakta ve saç kökünün artık bir saç barındırmadığı telogen faz uzamaktadır. Bu durum anagen fazdaki saç tellerinin telogen fazdakilere oranla daha düşük sayıda olmasına, saçların belli bölgelerde seyrelmesine yol açar. PRP’nin etkisi telogen fazdaki saç köklerinin tekrar bir saç teli üretecek biçimde anagen faza geçişini desteklemek şeklinde açıklamaktadır.

PRP epidermisin kalınlığını, folikül sayısını, bazal keratin hücre sayısını ve folikül  yapısındaki bulge (kese) hücrelerin sayısını da artırmakta ve saç folikülünü besleyen damar yapısında da iyileşmeler sağlanmaktadır.

Dermal papilla büyüme faktörlerinin en önemli hedefidir, bu nedenle PRP’nin temel etkisi saç folikülünde yoğunlaşır, salgılanan büyüme faktörleri saç folikülünün gelişimini destekler, bu yapı aynı zamanda multipotent kök hücrelerin doğal bir rezervuarı gibi de işlev gösterir.

 

PRP’nin standard uygulama protokolü nasıldır? Nelere dikkat edilmelidir?

 • PRP uygulaması sırasında local anestezik maddeler enjekte edilmemelidir, bunlar plateletlerin işlevini bozabilir, bunun yerine anestezik kremler kullanılabilir.
 • Plateletlerin çok fazla yoğunlaştığı PRP ürünlerini kullanmak doğru değildir. Platelet yoğunluğu normal kandakinden yalnızca 1,5 ila 4 kat arasında fazla olmalıdır. Bundan fazlası yeni damar oluşumu (anjiyogenez) açısından zararlı olabilir.
 • PRP uygulamalarının sıklığı ve saçın güçlenmesi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Önerilen saçlı deriye 2 ila 6 haftalık aralıklarla yapılacak olan toplam 3 ila 6 uygulamadır. Bu enjeksiyonlar 2-3 mm derinliğe yapılmalıdır, böylece büyüme faktörlerinin saç folikülüne etkin biçimde ulaşması mümkün olacaktır. (İğne derinliği 3 mm’yi geçmemelidir, daha derine yapıldığında iğne foliküle zarar verebilir).
 • Çok düşük bir iğne çapı seçilebilebilir, 33G 4 mm’lik iğneler yeterlidir.

PRP’nin saç dökülmesini etkisini inceleyen klinik çalışmalar var mıdır?

Bu konuda yapılmış bir çok çalışma mevcuttur. En belirgin örnekler;

 • Schiavone ve arkadaşlarının 2014 yılında Dermatologic Surgery dergisinde yayınlanan, 64 hastanın yer aldığı ve PRP’nin hem kadınlarda hem de erkeklerdeki Androjenik Alopesi üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışması,
 • Alves ve arkadaşlarının 2016 yılında aynı dergide yayınlanan ve 25 hastanın yer aldığı, PRP’nin hem büyüme dönemindeki (Anagen faz) saç oranını hem de saç yoğunluğunu artırdığını gösteren çalışması,
 • Gkini ve arkadaşlarının 2014 yılında Journal of Aesthetic Cutaneous Surgery dergisinde yayınlanan, 25 hastanın yer aldığı ve 1 yıla yayılan 6 uygulamada hastaların saç dökülmesinin ilk uygulamadan sonraki 3 ay içinde normal düzeye döndüğünü gösteren çalışması,
 • Tawfik ve arkadaşlarının 2018 yılında Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayınlanan, 20-45 yaşları arasında saç dökülmesi sorunu olan 30 kadının yer aldığı, 1’er hafta arayla 4 tedavi sonunda saç yoğunluğu ve saç kalınlığında anlamlı bir artışın gözlemlendiği çalışma olarak sayılabilir.

 

Saç ekimi ve PRP

PRP saç ekimi (transplantasyonu) prosedüründe de klinik çalışmalarla kanıtlanmış bir etkinliğe sahiptir. Saç ekimi öncesinde saçlı deriye PRP uygulaması yapan Uebel 1 tedavi alanındaki greft yoğunluğunun, tedavi edilmemiş alana göre %15,7 oranında daha yüksek olduğunu hesaplamıştır.

Garg2 ise operasyon sırasında PRP uygulamanın;

 • Yeni greftlerin sayı ve nitelikleri üzerinde olumlu etki yarattığını,
 • Daha yüksek bir greft yoğunluğuna daha kısa sürede ulaşıldığını,
 • Aktif olmayan saç foliküllerinin uyarıldığını,
 • Greft alanlarının daha erken iyileştiğini gözlemlemiştir.

Saç ekimi sırasında bekleme ortamı olarak PRP

Klinik kanıtlar tam olarak düzenlenmemiş olmasına rağmen Garg3 ringer laktat solüsyonunda bekletilen saç greftlerinin saç ekimi sonrasında 3 ayda %13,75 büyürken PRP solüsyonda bekletilenlerin aynı süre sonunda %71,50’sinin büyümekte olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde ekim sonrası 6. ayda ringer laktat solüsyonda bekletilmiş greftlerden büyüyen saç kalınlığının 40,60 mikrometre iken PRP de bekletilenlerin 62,33 mikro metreye ulaştığı gözlemlenmiştir.

 

Yağ transferi mi PRP mi?

Saç dökülmesi tedavisinde saçlı deriye yapılan yağ transferinin olumlu sonuçlar verdiği bildirilmektedir. Pürifiye edilen az miktardaki yağda bulunan kök hücrelerin saç yoğunluğundaki artışı olan katkısı PRP ile kombine edildiği zaman maksimum düzeye ulaşmaktadır. Tek başına PRP, tek başına yağ, salin solüsyon ve yağ+PRP kombinasyonunun karşılaştırıldığı 50 hastalık bir çalışmada, başlangıçtaki saç yoğunluğunun (santimetrekaredeki saç sayısı ve terminal fazdaki saç sayısı) 24 hafta sonraki değerleri, yağ+PRP grubunda en yüksek artışı (%40 civarında) vermektedir (Epstein ve Kuga 2020)

 

Sadece mikro iğneleme mi, mikro iğneleme + PRP mi?

Saçlı deriye yapılan mikro iğneleme uygulaması PRP ile kombine edildiğinde tek başına yapılan mikro iğnelemeye göre terminal dönemdeki ortalama saç sayısı ve toplam saç yoğunluğu itibariyle daha olumlu sonuçlar vermektedir4. Toplam 3 uygulamanın birer ay sonrası ve 3 uygulamadan 6 ay sonrası saçlı deride PRP ve mikro iğnelemenin ortalama saç sayısında %11’den fazla artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.

 

Sonuç

 • PRP androgenetik alopesi tedavisinde etkin ve güvenilirdir.
 • Medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri arasında bir köprü niteliğindedir.
 • Saç ekiminde eşlik eden bir tedavi seçeneği olarak önemli bir etkinliğe sahiptir.
 • Ancak tüm bunlarla birlikte standardize ürünlerle standardize edilmiş ölçme kriterlerinin yer aldığı daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Soru-Yanıt Bölümünden Seçmeler

 

 • Alopesinin depresyona yol açtığı biliniyor, bu durumda saç dökülmesi tedavilerinin geri ödeme kapsamına alınması olası mıdır? Androgenetik alopesinin önlenmesi estetik bir amaçla uygulanmaktadır ancak bir şekilde saç kaybının azaltılması depresyonu azaltmaktadır.
 • PRP minoksidil ile kombine edilir mi? PRP’yi minoksidil veya finasteride ile kombine etmek -aynı uygulamada eşzamanlı olmamak kaydıyla- doğru bir yaklaşımdır, farklı etki mekanizmalarıyla kombine tedavi daha iyi sonuç verir.
 • PRP biyotin ile kombine edilebilir mi? Aynı şekilde PRP+biyotin kombinasyonu da aynı uygulamada değil, sırayla yapıldığında yararlı olabilir. PRP’ye eklenen herhangi bir maddenin PRP’nin etkisiyle vücuttan elimine edilip edilmeyeceğini bilemezsiniz.
 • Cellular Matrix’in androgenetik alopeside kullanımı konusunda bir deneyiminiz var mı? PRP’yi hyaluronik asitle kombine etmenin saç dökülmesi üzerindeki etkisini henüz tam olarak araştırmadım, ancak yüz uygulamalarında iyi sonuç verdiğini söyleyebilirim.
 • PRP’nin saç dökülmesini önlemedeki etkisi ne kadar sürer? Bu soruya yanıt vermek zordur, bu etki protokole bağlıdır, normalde uyuyan bir folikülün tekrar saç üretmesi 4 yılı bulabilir, ben uygulamada PRP’nin etkisinin 6 haftada ortada çıktığını deneyimledim. Ancak bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Eğer hafif bir saç dökülmesi varsa ilk 3 ay aylık aralarla 3 uygulama yapılmalıdır, bu süre sonunda bakılır, gerekirse daha fazla uygulama yapılır. Eğer saç dökülmesi ilerliyorsa 1 yıl sonra tedaviye devam edilir.
 • Tedaviye yanıt veren kadınlara PRP nasıl uygulanmalı? Önce aylık aralarla 3 uygulama, sonra da her 3 ayda 1 uygulama yapılabilir. Kadınları tedavi etmek nispeten zordur, erken tedavi etmek gerekir, ayrıca saç ekimi de daha zordur. PRP tedavisi biyolojik bir tedavi olarak kadınlar için oldukça uygundur.
 • Eğer PRP uygulamasına devam edilmezse bu saç dökülmesinin devam edeceği anlamına gelir mi? Tedavi dinlenme fazındaki saç foliküllerinin canlandırılması anlamına gelir ve tek bir tedavi dahi hiç tedavi uygulanmamasından iyidir.
 • PRP uygulaması sonrası saç büyümesini hızlandırmak için haftalar sonra ışık Kaynaklı tedaviler veya başka tedaviler uyguladınız mı? Laser light terapi (Low Level Light Therapi) tedavi yönergelerine girmiştir, PRP ile birlikte kombine olarak uygulanabilir, bu konuda yayınlar var.
 • PRP tedavisi 60 yaş sonrası kadınlara uygulanabilir mi? Evet, çünkü fazlaca tedavi seçeneği yok, PRP sadece saç folikülü için değil deri için de iyi bir tedavidir, sonuç almak biraz daha uzun sürse de sonuç iyi olur.
 • Saçlı deriye uygulanacak PRP aktive edilmeli mi? Aktive edilmiş veya edilmemiş olanlarda anlamlı bir fark gözlemlenmedi. Ayrıca aktive edilmiş PRP uygulaması için daha hızlı hareket etmek zorundasınız.
 • PRP tedavileri arasındaki en kısa aralık ne olmalıdır? Daha sık tedavinin herhangi bir zararı olmaz, ancak maliyet açısından en kısa tedavi aralığı minimum 3 hafta olmalıdır.
 • Topikal anestezi PRP’nin gücünü etkiler mi? Çalışmalar lokal anestezinin PRP ile birlikte uygulanmasının doğru olmadığını gösteriyor. Ben anestetik krem kullanıyorum, veya supra orbiküler blok uyguluyorum.
 • PRP uygulamasına daha iyi yanıt veren bir alt hasta grubu olduğunuz düşünüyor musunuz? Evet var tabii ki, hızlı ilerleyen saç dökülmesinde ve tedaviye erken başlandığında yanıt daha iyi oluyor. Eğer uykuda olan çok sayıda saç folikülü varsa bunları uyandırmak daha erken sonuç alınmasını sağlıyor.
 • PRP uygulaması saçlı deride fibröz doku gelişimine neden olabilir mi? Hayır, tam tersine, bunun için bir neden yok, büyüme faktörlerini aktive ediyorsunuz, fibröz doku skar gibi, nedeni kötü kolajen, siz iyi kolajen üretiyorsunuz.
 • PRP kanserli veya kemoterapi gören hastalara uygulanabilir mi? Hayır, bu durumda tümör hücrelerini de canlandırabilirsiniz.
 • PRP saç dökülmesi için profilaktik olarak uygulanabilir mi? İyi bir soru, evet uygulanabilir, ailede saç dökülmesi öyküsü varsa, saç dökülmesi başlamışsa uygulanabilir.
 • Uygulama dermise mi subkütan olarak mı yapılmalı? Dermisin hemen biraz altına, yağ dokusuna ulaşmadan uygulanmalıdır. 2 mm yeterlidir. Eğer daha derine yayılırsa hemen dağılır, oysa bu derinliğe yapıldığında daha yavaş dağılacağı için etkisi de daha uzun süreli olacaktır.
 1. Uebel C.O.,da Silva J.B., Cantarelli D., et al. The role of platelet rich plasma growth factors in male pattern baldness surgery. Plats Reconstr. Surg 2006, 118:1458-146.
 2. Garg Suruchi.,Outcome of Intra-operative Injected Platelet-rich Plasma Therapy During Follicular Unit Extraction Hair Transplant: A Prospective Randomised Study in Forty Patients, J Cutan. Aesthet. Surg.Jul-Sep 2016;9(3):157-164.
 3. Garg K., Use of Autologous Plasma as a Hair Follicle Holding Solution with Clinical and Histological Study. IJIRMS) Volume 02 Issue 04 April 2017
 4. Effectiveness of Autologus PRP combinations with Microneedling vs. Microneedling alone for the treatment of AGA: A RCT split sculp study, Ratchathorn Panchaprateep MD, Bangkok 2020
Not: Bu seminer video olarak https://www.biobridge-event.com/knowledge/spring-2021-web-talks/ bağlantısından da izlenebilir. İzlemek için yardım almanız gerekirse bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.
 

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

Değerli Üroloji Uzmanlarımız,

7 Haziran 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00’da “Erectile Dysfunction and Peyronie’s Disease Management with Autologus Biologics» başlığı altındaki web seminerinde Fransa’dan Dr. Sebastien Beley’in sunumunu izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde PRP ‘nin erkek cinselliği ile ilgi sorunların çözümünde ne tür tedavi olanakları sunduğuna dair sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Dr Beley’in bu sunumunu kaçırmamanızı öneririz. Katılım için https://www.biobridge-event.com/…/erectile-dysfunction…/ linkine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

Değerli hekimlerimiz,
3 Mayıs Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00’da Almanya’dan Dr. Bruce Reith’in “Clinical evidence of PRP for androgenetic alopecia and clinical experience in the use of RegenPRP in hairloss Management» konulu web sunumunu izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Dr. Reith’in saç dökülmesi ve saç ekimi işlemlerinde PRP kullanımına dair deneyimlerini paylaşacağı bu sunumu kaçırmamanızı öneririz. Katılım için https://www.biobridge-event.com/…/prp-for-androgenetic…/ linkine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.
Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

#regenlab #celltherapyspecialist #hucreseltedaviuzmani #regenlab_turkiye #regenlabprp #cellularmatrix #aprp #prpinjection #stemcell #kökhücre #skincare #dermatology #skinreconstruction #skinrejuvenation #skinregeneration #hairloss #prpforhairloss #prpforhairrestoration #saçdökülmesi #saçgüçlendirme #saçlıderideprp #saçtedavisi #darkrings #periorbitalarea #hollowyeyes #uvdamage #güneşhasarı #güneşyanığı 

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

Değerli Çene Cerrahisi ve Odontoloji Uzmanlarımız,

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00’da The role of regenerative orofacial medicine strategy and cases studies for optimizing of hard-and soft Tissue regeneration» başlığı altındaki web seminerinde Almanya’dan Prof.Dr. Ralf Smeets’in sunumunu izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde PRP ve Otolog Trombin Serum’un çene cerrahisinde kullanım olanaklarına ve elde edilen sonuçlara dair sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Dr Smeets’in bu sunumunu kaçırmamanızı öneririz. Katılım linki için bu bio’daki link’e gidebilir, haber duyuru bölümünde yer alan duyuru resminin üzerine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

#regenlab #celltherapyspecialist #hucreseltedaviuzmani #regenlab_turkiye #regenlabprp #cellularmatrix #aprp #prpinjection #biobridgefndn #hyaluronikasit  #prp #prptreatment #orofacial #plateletrichplasm#maxillofacialsurgery #çenecerrahisi

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

Değerli Kadın-Doğum uzmanı hekimlerimiz,

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00’da PRP& HA in Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM) Management» başlığı altındaki web seminerinde Slovenia’dan Dr. Ksenija Selih-Martinec’in sunumunu izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde menopozun kadın yaşamını, cinselliğini ve günlük aktivitelerin ne şekilde etkilediğine dair sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Dr Martinec’in çok ilgi gören bu sunumunu kaçırmamanızı öneririz. Katılım için bu resme tıklayabilir, link üzerindeki ilgili semineri seçerek kayıt yaptırabilirsiniz. 

Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

#regenlab #celltherapyspecialist #hucreseltedaviuzmani #regenlab_turkiye #regenlabprp #cellularmatrix #aprp #prpinjection #biobridgefndn #hyaluronikasit  #prp #prptreatment #gynecology #plateletrichplasm#womanhealth #kadınsağlığı #menopoz

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

Değerli Ortopedi uzmanı hekimlerimiz,

10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00’da “RegenKit Bone Marrow Contentrate (BMC) in the treatment of aneurysmal bone cysts” konulu web seminerinde İtalya’dan Dr. Lorenzo Andreani’nin sunumunu  izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Dr. Andreani’nin basit ve anevrizmal kemik kistlerinin tedavisinde cerrahi yöntemi kök hücre uygulaması ile bütünleştiren deneyimlerinie ait tüm detayları bulabileceğiniz bu semineri kaçırmamanızı öneririz. Katılım için bu resme tıklayabilir, link üzerindeki ilgili semineri seçerek kayıt yaptırabilirsiniz.

Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

#dizkireçlenmesi #eklemağrısı #regenlab #celltherapyspecialist #hucreseltedaviuzmani #regenlab_turkiye #dizağrısı #regenlabprp #cellularmatrix #aprp #prpinjection #stemcell #kökhücre #osteoarthritistreatment #osteoartrit #orthopedicsurgery #sportsmedicine #musculoskeletalprp #biobridgefndn #hyaluronikasit #extracellbmc #bonemarrow #mesenchymalstemcells #orthopaedics #bonelesions #bonecyst

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

Değerli hekimlerimiz,

3 Mayıs Pazartesi günü Türkiye saati ile 20:00’da Aging skin treatment techniques and protocols» konulu web seminerinde Fransa’dan Dr. Ghislaine Beilin ’in sunumunu izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Hyaluronik asit ve PRP kombinasyonunun hangi hastalarda/nasıl/ne sıklıkta uygulanacağına dair tüm detayları içeren bu semineri kaçırmamanızı öneririz. Katılım için duyuru resminin üzerine tıklayarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

Değerli Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Ortopedi uzmanı hekimlerimiz,

26 Nisan 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00’da Combination of mesenchymal stem cells (BMC) and Cellular Matrix (CM) as the new innovative treatment approach in knee and hip osteoarthritis» konulu web seminerinde Sırbistan’dan Dr. Branko Barac  ve Hırvatistan’dan Dr. Robert Saftic’in sunumlarını  izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Diz ve kalça Osteoartriti tedavisinde yepyeni bir tedavi yaklaşımına ait tüm detayları bulabileceğiniz bu semineri kaçırmamanızı öneririz. Katılım linki için bu resmi tıklayabilirsiniz.

Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

19 Nisan 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00’da “Every moment in woman’s life needs PRP”
konulu web seminerinde Polonya’dan  Dr. Malgorzata Uchman’ın sunumunu izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Deri gençleştirmeden strese bağlı idrar kaçırma ve cinsel işlev bozukluklarına uzanan birçok endikasyonda PRP uygulaması konusundaki son gelişmeleri gözden geçirmek için bu semineri kaçırmayın. Katılım linki için bu resmi tıklayabilirsiniz.

Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

7 Nisan 2021 Türkiye saati ile 19:00’da “Yüz Bölgesinde, Özellikle de Göz Çevresinde PRP Uygulama Seçenekleri” konulu web seminerinde İngiltere’den Dr. Ryan Hamdy ve İsviçre’den Dr. Sandrine Grept- Locher’in sunumunu izleyebilir ve ardından soru-yanıt bölümünde sorularınıza doğrudan yanıt bulabilirsiniz. Estetik amaçlı PRP uygulaması konusundaki son gelişmeleri gözden geçirmek için bu semineri kaçırmayın. Katılım linki için bu resmi tıklayabilirsiniz

Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

WEB SEMİNERİ DUYURUSU

27 Ocak 2021 Saat 12’de Spor Hekimi Dr Patrick GOH tendon hasarlarının tedavisinde Regen PRP ürünlerinin kullanımı konusundaki deneyimini 1 saatlik bir web seminerinde siz sağlık profesyonelleri ile paylaşacak, ardından soru-yanıt bölümünde sorularınıza doğrudan yanıt verecek. Bu semineri kaçırmayın. Katılım linki için lütfen Doğrudan Mesaj yollayın.

Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

ONLINE EĞİTİM DUYURUSU

PRP, kök hücre, jel ve membran gibi hücresel tedavilerin tarafsız biçimde ölçülüp kanıtlanmış, yayınlanmış biyolojik parametreleri ve tedavide sağladığı ölçülebilir yararların sizin için de önemli olduğunu bilincindeyiz. Bu amaçla sizi Regen Lab’ın desteklediği Biobridge Foundation tarafından düzenlenen, ilginizi çekebilecek bir online eğitim programına davet ediyoruz. 

Program Detayları
Bu eğitim programı 7, 8 ve 9 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak 3 canlı oturumla gerçekleşecektir. Bu web oturumları dizisinin ilki 7 Aralık 2020 Pazartesi günü Türkiye saati ile saat 22:00’da başlayacak olan, Dr. Branko Barac tarafından sunulacak

” RegenPRP & CellularMatrix to manage knee osteoarthritis”

Konu başlıklı oturum olacaktır.

Diğer oturumlar ise; 

8 Aralık 2020 / Türkiye saati ile 22:00’da

“RegenPRP for Tendon injuries and degenerative conditions”

9 Aralık 2020 / Türkiye saati ile 22:00’da

“RegenPRP in muscle, meniscus, ligament and carpal tunnel syndrome” konu başlıklarını taşıyacak ve sunumlar Dr. Armin Kashmiri tarafından yapılacaktır.

Oturumlarda sınırlı kapasite olması nedeniyle katılım bedeli talep edilmektedir. Regenlab Türkiye ürünlerini kullanan hekimlere bedelsiz katılım olanağı sunulacaktır.

Kitap Hakkında
Bu oturumlar “Standardized Platelet-Rich Plasma for Musculoskeletal Disorders” kitabının içeriği doğrultusunda hazırlanmıştır ve katılım durumunda bu kitap program öncesi basılı halde hekimlere ulaştırılacaktır. Regen Lab’ın 20 yıllık araştırma ve geliştirme deneyimleri ile klinik çalışmaların özenle hazırlanmış bir özeti niteliğindeki bu kitap kas ve iskelet sistemi hastalıklarında biyolojik ürünlerin kullanımı ve uygulama yöntemlerini konu almaktadır.

Konu başlıkları nelerdir?

 • Yüksek kalitede bir PRP materyalinin önemini anlamak,
 • Otolog biyolojik ürünlerle yapılacak tedavilerde fırsatlar,
 • İyi bir Cellular Matrix (Tek adımlı, kapalı bir sistemde PRP ve Hyaluronik Asit bileşimi) nasıl hazırlanır?
 • Kas iskelet sistemine yönelik ağrı tedavisinde platelet ve hücre biyolojisi,
 • Kas iskelet sistemi yaralanmaları ve ağrı tedavisinde minimal invaziv enjeksiyon teknikleri
 • PRP üreten medikal cihazlar konusunda uzman yaklaşımları,
 • Protokolleri kullanarak klinik çalışmalar için kanıtlar geliştirmek.

Eğitim Programı kimlere yöneliktir?
Bu program ortopedi ve fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı hekimlere yöneliktir.  

Ajanda
3 canlı oturumda ele alınacak konular aşağıdaki gibidir:

 Diz Osteoartritinde RegenPRP ve Cellular Matrix;

 • Osteoartrit tedavisinde biyolojik bir çözüme neden ihtiyaç vardır? 
 • Osteoartritte RegenPRP  kullanımının sonuçlarına dair klinik kanıtlar,
 • Osteoartritte Cellular Matrix kullanımının sonuçlarına dair klinik kanıtlar. 

Biobridge Foundation tarafından düzenlenen bu eğitim programına Invivox platformu aracılığıyla kayıt olmak için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

RegenPRP & CellularMatrix to manage knee osteoarthritis
Dr. Branko Barac – Belgrade, Serbia
Sorularınız ve talepleriniz için bize e-posta (bilgi@hucreseltedaviuzmani.com ve turkiye@regenlab.com) veya telefon (90 533 386 14 44) ile ulaşabilirsiniz.

Service 2

A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.

Service 2

A short description of your service. Lorem ipsm dolor amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer citation ullamco la enim lorem isae ni.